خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

كارآموزي در شركت تاسيسات

كارآموزي در شركت تاسيسات                 كارآموزي در شركت تاسيسات در قالب ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه فهرست مطالب فصل اول : 1-حرارت مرکزی                                         & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

كارآموزي در مورد سپتيك تانكها

كارآموزي در مورد سپتيك تانكها                   كارآموزي در مورد سپتيك تانكها در قالب ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه سپتيك تانكها مخازن بدون نشتي هستند كه فاضلاب را در خود نگهداري كرده و موجب تجزيه آنها بوسيله باكتريها مي شوند. سپتيك تانكها بر خلاف چاهها بر رو ي فاضلاب عمل كرده و وسايل بهداشتي تري براي دفع فاضلاب محسوب مي شوند. ساختمان و نصب سپتيك تانكها را بايستي با توجه به م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

كارآموزي در مورد تاسيسات موتور خانه و پمپهاي آبرساني

 كارآموزي در مورد تاسيسات موتور خانه و پمپهاي آبرساني                     كارآموزي در مورد تاسيسات موتور خانه و پمپهاي آبرساني در قالب ورد و قابل ویرایش در 73 صفحه تاسیسات، در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت   به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس   پمپ موجود در موتورخانه ابگرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):