خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

كارآموزي در واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

كارآموزي در واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات                   كارآموزي در واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات در قالب ورد و قابل ویرایش در 43صفحه فهرست مقدمه فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی تاريخچه شرخ مختصری از فرآيند خدمات   فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT      موقعيت رشته کارآموز      شرح وظايف رشته کارآموز   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

كارآموزي در مخابرات استان تهران

كارآموزي در مخابرات استان تهران                     كارآموزي در مخابرات استان تهران  در قالب ورد و قابل ویرایش در 33صفحه تاريخ تأسيس شرکت: شركت سهامي مخابرات استان تهران همانند ساير شركتهاي مخابراتي استانها در راستاي سياست تمركز زدايي و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/73 مجلس شوراي اسلامي و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 كميسيون مربوطه درم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

كارآموزي در شرکت مخابرات استان تهران

كارآموزي در شرکت مخابرات استان تهران                 كارآموزي در شرکت مخابرات استان تهران در قالب ورد و قابل ویرایش در 88صفحه مخابرات به عنوان ارسال و دريافت خبر از دير زمان در اين كشور كهنسال رايج بوده است يعني از زمانهايي كه بشر بوسيلة دود و آتش و سپس بوسيلة نور و آئينه و يا پيك و چاپارد و تپه ها و ايستگاههاي بين راهي اخبار و اطلاعات مهم اجتماعي كشوري را به اقصي نقاط يك كشور و يا مابين كشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):