خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

كارآموزي رشته حقوقي

كارآموزي رشته حقوقي                 كارآموزي رشته حقوقي   در قالب ورد و قابل ویرایش در 23 صفحه     مطالبه مهريه- اعسار -خلع يد- در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):