خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی ....

راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی ....                 راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی   در قالب ورد و قابل ویرایش در 36 صفحه    بهترین نمونه در فضای مجازی   خلاصه فايل باید گفت در صدها صفحه هم نمی توان به تمام ابعاد پرسش پای تخته پرداخت . خیلی از معلمان طبق عادت و براساس مشاهدات دوران دانش آموزی خود و یا براثر فشار مدرسه یا بازرسان ، خود را موظف می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم ؟

چگونه توانستم به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم  ؟                 چگونه توانستم به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم  ؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 26 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل دانش آموزانی که از طریق   یادگیری فعال   به یادگیری می بردازند   نه تنها بهتر یاد می گیرند   بلکه از تجربه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم به بهبود سطح نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزم بهاره در درس مطالعات اجتماعی کمک کنم؟

چگونه توانستم به بهبود سطح نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزم بهاره در درس مطالعات اجتماعی کمک کنم؟             چگونه توانستم به بهبود سطح نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزم بهاره در درس مطالعات اجتماعی کمک کنم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل کتب درسی مطالعات اجتماعی   با رویکرد فرهنگی ـ مهارتی تالیف شده اند، به این معنا که مولفان کوشیده‌اند تا ابعاد مختلف مهارت های زندگی را در این کتاب که اغلب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم هویت ملی_اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي تقويت كنم؟

چگونه توانستم هویت ملی_اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي تقويت كنم؟ چگونه توانستم هویت ملی _ اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي تقويت كنم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 24 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل متاسفانه کتب تاریخ ما بدون توجه به نیاز روز دانش آموزان ومسائل موجود در جامعه ی ایرانی تالیف   شده و صرفا به   شیوه ی نقل حوادث تاریخی پرداخته ودانش آموزان هم   به حفظ آن ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جذاب نمودن كلاس و علاقمندي و نشاط در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي

جذاب نمودن كلاس و علاقمندي و نشاط در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي جذاب نمودن كلاس و علاقمندي و نشاط در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي   در قالب ورد و قابل ویرایش در25 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل شاد زیستن برای دانش آموز به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب، محبت کردن و حفاظت از او اهمیت دارد، زیرا سلامت روحی و روانی و فیزیکی و جسمانی او را تامین می‌ کند.عواملی که می ‌تواند این سرمایه ملی را برای رشد بهینه و کیفی آماده سازد، مها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):