خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس کاروفناوری در کلاس برقرار کنم؟

چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس کاروفناوری  در کلاس برقرار کنم؟                   چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس کاروفناوری  در کلاس برقرار کنم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل عده‌اي كنترل رفتار فراگيرندگان و تسلط بر عوامل رفتاري آنان را انضباط مي نامند,   برخي معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهي در محيط مدرسه و كلاس است، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود.

چگونه بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود.               چگونه بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود. در قالب ورد و قابل ویرایش در 16 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل با توجه به رشد روز افزون وسايل الكترونيكي وارتباطي وبرنامه هاي متنوع وسرگرميهاي جذاب ودرهمه زمينه ها چه ازنظر علمي فرهنگي اقتصادي وصنعتي وكاربرد هاي گوناگون بخصوص بازيهاي خيلي جذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس کارو فناوری ترغیب کنم ؟

چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس کارو فناوری ترغیب کنم ؟ چگونه توانستم دانش آموزانم را   به یادگیری درس کارو فناوری ترغیب کنم ؟   در قالب ورد و قابل ویرایش در 47 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل      یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی  موضوع روش های یاد دهی- یاد گیری است.  اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده،  به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟ چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟   در قالب ورد و قابل ویرایش در23صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل        طرح اقدام پژوهی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فن آوری با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم .

چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب کار و فن آوری  با وسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم . چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب کار و فن آوری  با وسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم .   در قالب ورد و قابل ویرایش در 44 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فایل   باتوجه به اهمیّت   وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر کار وفن آوری کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):