خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه يك و دو(ICDL1&2) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf

نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه  يك و دو(ICDL1&2) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه  يك و دو(ICDL1&2) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf تعداد سوالات : 900 سوال  نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه يك و دو (ICDL 1&2) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf word - powerpoint - exel - access - مباني كامپيوتر- اينترنت - ويندوز   با مطالعه اين مجموعه قبولي خود را تضمين کنيد قابل استفاده براي: مهارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

نمونه سوالات چهار گزينه اي رايانه كار درجه 1(ICDL1) فنی حرفه ای با جواب

نمونه سوالات چهار گزينه اي رايانه كار درجه 1(ICDL1) فنی حرفه ای با جواب نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه يك (ICDL1) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf تعداد سوالات : 400 سوال word - powerpoint - exel - access     با مطالعه اين مجموعه قبولي خود را تضمين کنيد قابل استفاده براي: مهارت آموزان مراکز فني و حرفه اي متقاضيان آزمونهاي ادواري دانش آموزان هنرستان کاردانش مربيان آموزش فني و حرفه اي بيمه تامين اجتماعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمونه سوالات چهار گزينه اي رايانه كار درجه 2(ICDL2) فنی حرفه ای با جواب

نمونه سوالات چهار گزينه اي رايانه كار درجه 2(ICDL2) فنی حرفه ای با جواب نمونه سوالات چهارگزينه اي رايانه كار درجه دو (ICDL2) آزمون فني حرفه اي با جواب در قالب pdf  تعداد سوالات : 500 سوال    اينترنت - مباني كامپيوتر - ويندوز     با مطالعه اين مجموعه قبولي خود را تضمين کنيد قابل استفاده براي: مهارت آموزان مراکز فني و حرفه اي متقاضيان آزمونهاي ادواري دانش آموزان هنرستان کاردانش مربيان آموزش فني و حرفه اي بيمه تامين اجتماعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):