خانه دانلود

فروشگاه جامع دانلود فایل های اقدام پژوهی٬استخدامی٬آزمون های فنی حرفه ای٬طرح جابر

چگونه می توانم صدا کشی را در درس املای دانش آموزانم در کلاس اول تقویت کنم ؟

چگونه می توانم صدا کشی را در درس املای دانش آموزانم در کلاس اول تقویت کنم ؟                 چگونه می توانم صدا کشی را در درس املای دانش آموزانم در کلاس اول تقویت کنم ؟   در قالب ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه    بهترین نمونه در فضای مجازی   خلاصه فايل بسياري از دانش آمو زان در طي دوران تحصيلي خود دچار افت تحصيلي مي شوند اين مسا له تلاشی ا ز بروز يك نوع آشفتگي در مسير ياد گيري آ نان است كه البته به ميزان هوش آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز کلاس اول سوسن بالا ببرم؟

چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز کلاس اول سوسن بالا ببرم؟                     چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز کلاس اول سوسن بالا ببرم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل مشکلات یادگیری کودکان، ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، تغذیه، بهداشت و مسائل مربوط به محیط آموزشی و... دارد. وقتی دانش آموز یا والدینش برای درمان مراجعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم مهارت درست نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم؟

 چگونه توانستم مهارت درست نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم؟             چگونه توانستم مهارت درست نوشتن را در دانش آموزم تقویت کنم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 41 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل با توجه به ویژگی های دانش آموزان دیرآموز متخصصان تدانیالم و تربیت عادی و استثنایی عموماً بر این باورند که چون این قبیل دانش آموزان از نظر رشد ذهنی تفاوت کمی با دانش آموزان عادی دارند بهتر است در مدارس عادی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم مشکل نوشتن دیکته را در دانش آموزم ترانه اصلانی برطرف سازم ؟

چگونه توانستم  مشکل نوشتن دیکته را در دانش آموزم ترانه اصلانی برطرف سازم ؟                   چگونه توانستم  مشکل نوشتن دیکته را در دانش آموزم ترانه اصلانی برطرف سازم ؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل بسياري از دانش آمو زان در طي دوران تحصيلي خود دچار افت تحصيلي مي شوند اين مسا له تلاشی ا ز بروز يك نوع آشفتگي در مسير ياد گيري آ نان است كه البته به ميزان هوش آنها ارتبا طي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

چگونه توانستم روحیه مشارکت پذیری را در دانش آموزان کلاس اولم تقویت کنم؟

چگونه توانستم روحیه مشارکت پذیری را در دانش آموزان کلاس اولم تقویت کنم؟               چگونه توانستم روحیه مشارکت پذیری را در دانش آموزان کلاس اولم تقویت کنم؟ در قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه  بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فايل شاین متفکر تعلیم و تربیت می گوید یاد دادن (درس دادن )خوب از چشمان یادگیرنده پیداست اما یاد دادن موفقیت امیز از گفتار و رفتار یاد گیرنده پدیدار می شود منظور روزن شاین از این گفته پر معنی این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(11):